Back to home

PraNavakara VimAnam, Srirangam


 • SriRangam Ranganathaswamy Temple, Srirangam
 • Thirukoshtioor Sowmya Narayana Perumal, Sivagangai
 • Vaduvur Kothandaswamy Kovil, Vaduvur
 • Neelamega Perumal, Karanthai, Thanjavur
 • Manikundra Perumal, Karanthai, Thanjavur
 • Vennatrankarai Narasimha Perumal, Karanthai, Thanjavur
 • Navaneetha Krishnan Kovil, Thanjavur
 • ChakrathAzhwar Temple, Thanjavur
 • Prasanna Venkatesa Perumal Temple, Naalukaal Mandapam, Thanjavur
 • Naalukaal Mandapam Ranganathar Temple, Thanjavur
 • Kaliyuga Venkatesa Perumal, Thanjavur
 • Sri Varadaraja Perumal, Thanjavur
 • Shiva-Visnu kovil, Thanjavur
 • Thanjai Ramar Temple, Thanjavur
 • Kothandaramar and Hayagreeva Temple, near Mariamman kovil, Thanjavur
 • Hara Saaba Vimoshana Perumal, Kandiyur, Thanjavur
 • Srinivasa Perumal Kovil, Manambuchavaadi, Thanjavur
 • Srinivasa Perumal Temple, Kalyanapuram, Tiruvaiyaru, Thanjavur
 • Janardhana Perumal Temple, Thanjavur
 • Yagnanarayana Perumal Temple, Thanjavur

  Special thanks to Srinath anna for taking me along with him in his bike for all the temples in Thanjavur